Phyto CHX+MC (formerly PhytoVet MC) Antiseptic Shampoo - 16 oz.